Xe máy Dream, BKS: 29s1-692, số khung: 0063693, số máy: 006393;  Xe máy Honda Wave blade màu đỏ đen, không BKS, số khung: 053529, số máy: 0509543;  Xe máy Yamaha màu xanh, BKS: 30H1- 7566, số máy: 11006986, số khung: 69006986;  Xe máy Honda Wave màu xanh, BKS: 29N1- 26989, số máy: 5107844, số khung: 107594;  Xe máy Honda Airblade màu đỏ đen, BKS: 30H6- 5647, số khung: 782617, số máy: 5390187.

Vậy ai là chủ sở hữu những chiếc xe máy nêu trên liên hệ với ông Nguyễn Trung Hà - cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, ĐT: 0969181289 hoặc ông  Ngô Đức Long - cán bộ điều tra, ĐT: 0988257019.

Minh Khoa