Honda wave Đen xám BKS: 30Z2 - 1006; SK: RLHHC12009Y545515 SM: HC12E-1619418.

Ai là chủ phương tiện đề nghị liên hệ với cơ quan Công an quận Hà Đông để giải quyết. 

Sau 30 ngày kể từ khi thông báo, nếu không có ai đến nhận, cơ quan Công an sẽ giải quyết theo quy định pháp luật

PV