Ai là chủ sở hữu hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến chiếc xe ôtô nêu trên đến Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng (địa chỉ: số 3 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng; ĐT: 0313.895499) để khai báo.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai đến khai báo nhận xe, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.