Ai là chủ sở hữu các phương tiện có đặc điểm nêu trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (qua Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ số 10 Trần Bình Trọng, phường 5, TP Đà Lạt; hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Thế Quang, cán bộ điều tra, SĐT: 0962.837579 để làm việc.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không ai đến liên hệ làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

T.Vy