Các xe mát gồm: xe máy Dream, BKS 31.X6.600, số máy 0167630, số khung 0167630; xe máy

Honda Future, BKS 29C1-523.35, số máy JC53E3022479, số khung 5363EZ022439; xe máy Attila, BKS 29T9-2911, số máy 458573, số khung 458573; xe máy Honda Wave, BKS 29H1-568.34, số máy 0030657; xe máy Yamaha, BKS 19K8 – 4707, số máy 5WP204Y014238, số khung 5WP214238; xe máy Vision màu đỏ, BKS 29P1 – 14517, số máy JE33E – 0076984, số khung RLHJF3303CY075930.

Ai là chủ sở hữu 6 chiếc xe máy nêu trên thì liên hệ với đồng chí Ngô Đức Minh- Cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý quận này, tại số 2 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Điện thoại: 0948 286 866 để phối hợp giải quyết.

M.K.