Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ tại hiện trường 19 xe ôtô nhưng chưa làm việc được với chủ sở hữu, người mua, người sử dụng xe ôtô, cụ thể:

- Có 4 xe ôtô xác minh tại địa phương nhưng chủ sở hữu vắng mặt; chuyển đi nơi khác, không xác định được nơi cư trú, gồm các xe BKS: 47A-242.88, 47C-143.06, 47A-197.56, 81A-038.20.

- Có 15 xe ôtô chưa làm việc được với những người mua lại xe hoặc những người sử dụng xe do bán giấy tay với nhau, không sang tên, không ghi giấy tờ gì nên không có thông tin người mua lại hoặc xác minh tại địa phương vắng mặt nên không làm việc được, gồm các xe BKS: 47A-187.92, 47A-040.85, 18A-079.85, 81M-5009, 48B-003.86, 81A-139.24, 81A-083.50, 81A-136.40, 81A-117.02, 81A-154.24, 81L-2073, 81A-003.11, 81B-011.51, 79A-071.99.

Để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị, ai là chủ sở hữu, người mua xe, người sử dụng xe, người có liên quan đến các xe ôtô trên, liên hệ cơ quan CSĐT (PC01), Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai, số điện thoại: 0694.329223 trước ngày 12-11-2019 để phối hợp giải quyết. Nếu quá thời gian trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai sẽ xử lý phương tiện theo quy định của pháp luật.

candonline