Chiếc xe có mầu sơn trắng, số máy: JF04E-2110622 số khung bị tẩy xóa không xác định được. 

Vậy ai là chủ sở hữu chiếc xe trên đề nghị mang giấy tờ đến Công an phường Cống vị để được xem xét giải quyết. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người nào đến nhận, Công an phường sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an phường Cống Vị