Để phục vụ quá trình điều tra, đề nghị cá nhân, tổ chức nào đã mua hoặc đang sử dụng các máy điện thoại di động có đặc điểm như sau: 1 điện thoại Iphone 7 Plus gold, số imei: 356566086548104; 1 điện thoại Vivo 1906-Y11, số imei: 865635044293030; 1 điện thoại Vivo 1906-Y11, số imei: 865635043639753; 1 điện thoại Vivo 1906-Y11, số imei: 865635044293436 thì liên hệ Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1 các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng để phối hợp giải quyết. Địa chỉ: ngõ 296 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điều tra viên thụ lý: Bùi Xuân Hoà. Số điện thoại: 0963.881.089.

P.A