Đó là các xe: BKS: 23H1 - 7940; Số khung: 1004088; Số máy: 2004097; BKS: 29L3 – 5734; Số khung và số máy bị tảy xóa không xác định được; BKS: 29X4 – 1783; Số khung: 020761038129; Số máy: 2104571

Vậy ai là chủ sở hữu những chiếc xe trên đề nghị mang giấy tờ đến Công an phường Cống Vị để được xem xét giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người nào đến nhận, Công an phường sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

PV