Ch Nguyn Th Ngc, 30 tui, th trn Hng Ng, huyn Hng Ng (tnh Đồng Tháp) thuê Võ Th Thu Nga, 40 tui, cùng th trn Hng Ng đến giúp gia đình. 10h30 ngày 30/5, li dng sơ h ca ch Ngc, Nga ln vào phòng ng ca ch Ngc ly trm 5.500.000 đồng. Công an địa phương đã tm gi th Nga, thu hi được 4.800.000 đồng