Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17-11-2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Quyết định xử lý vật chứng số 01/CSKT-P14 ngày 10-3-2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đối với 2.267.442 lít xăng A95 là vật chứng trong vụ án: “Buôn lậu xăng trên biển tỉnh Quảng Ngãi” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 23/C03-P14 ngày 18-4-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C03) thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên người có tài sản đấu giá: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C03);

2. Tên tài sản đấu giá: Tài sản bán đấu giá 2.267.422 lít xăng RON95-III;

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Có các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Trong vòng 7 ngày (từ ngày 20-3-2020 đến hết ngày 27-3-2020) từ ngày đăng tin, các tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện với các tiêu chí nêu trên nộp hồ sơ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C03); địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (liên hệ đồng chí Hồ Trọng Hiếu, điều tra viên cao cấp, điện thoại: 0972.788.899, đồng chí Phạm Văn Ngọc, điều tra viên, điện thoại: 0949.336.691)

Báo CAND