Vậy ai là thân nhân của người có đặc điểm như trên xin liên hệ với Công an thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để giải quyết. Số điện thoại: 0351.851086