- Xe Wave - Trung Quốc, BKS 29M4-7114,  số máy (SM) 00074784, SK 6042030.
- Xe Dream - TQ, BKS 29L7-4657, SM: 00600331, SK: 1002161.
- Xe Dream - TQ, BKS 36H2-1400, SM: 01217412, SK: 30901217412.
- Xe Wave Alpha - BKS 88F9-1772, SM: 0056571, SK: 056485.
- Xe Honda C70 - BKS 43N2-5524, SM: 6124600, SK: 6124875.
- Xe Dream - TQ, BKS 29L1-8550, SM: 99400108, SK: 9948014.
- Xe Wave - TQ, BKS 29L6-5288, SM: 00508376, SK: 1008479.
- Xe FX125 - TQ, BKS 29N4-8539, SM: 02002755, SK: 02002755.
- Xe Dream - TQ, BKS  (không), SM: 001044, SK: 001044.
- Xe Angel - BKS 29H8-2209, SM: 128921, SK: 040117.
- Xe Angel - BKS 30H6-284, SM: 130840, SK: 042214.
- Xe Wave - TQ, BKS: 29L3-8680, SM: 01200498, SK 110001200498.
- Xe Astrea - BKS 29H4-0919, SM: 1087041, SK: 86996.
- Xe Wave - TQ, BKS 29R2-0405, SM: 02106685, SK: 301900.
- Xe Wave - BKS 29M1-5609, SM: không, SK: không.

Công an huyện Thanh Trì thông báo ai là chủ sở hữu, người vi phạm của các phương tiện nói trên đề nghị mang giấy tờ xe theo quy định đến Đội CSGT Công an huyện Thanh Trì giải quyết. Liên hệ theo số điện thoại: 04.6814674