Kết quả điều tra xác định: Các bị can đã làm giả chứng từ, hồ sơ kế toán, hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (mã chứng khoáng MTM); lập khống hồ sơ đăng ký giao dịch; tạo cung cầu giả tạo để bán cổ phiếu MTM trên thị trường UPCOM, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư cổ phiếu.

Ngày 27-10-2017, cơ quan ANĐT – BCA đã kết luận điều tra và ngày 11-4-2018 đã kết luận điều tra, bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan ANĐT – BCA thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự nêu trên để các nhà đầu tư cổ phiếu MTM biết và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ án; đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư và nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên thị trường chứng khoán.

PV