Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, năm 2017, thực hiện Dự án Phát triển và Bảo vệ rừng, Lê Chí Tấn và Bùi Minh Tuấn đã cấu kết với nhau lập hồ sơ để thanh toán như: Khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, chăm sóc rừng phòng hộ, xây dựng cơ bản các công trình lâm sinh… không đúng như thực tế để nhằm chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Cụ thể, các đối tượng bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng đối với xã đội 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân của huyện Quảng Ninh, dù 2 xã đội này không có chức năng hợp đồng bảo vệ rừng, để chiếm đoạt hơn 165 triệu đồng.

Sông Lam