20h30' ngày 11/7, anh Nguyn Ngc Cường, 21 tui, chiến s Tri giam Qung Ninh điu khin xe máy ch ch Đỗ Th Hu, 20 tui, trú ti thôn Dương Đê, xã Yên Đức, huyn Đông Triu (tnh Qung Ninh) đi trên quc l 18A thuc thôn Tân Yên, xã Hng Thái Đông, huyn Đông Triu b 3 đối tượng đi xe máy cùng chiu cướp đin thoi di động ca ch Hu. Va git được đin thoi, xe máy ca 3 tên đổ, qun chúng vây bt được 2 tên cướp là Nguyn Văn Tiến, 22 tui và Nguyn Văn Hip, 19 tui, đều trú ti thôn 5, xã Hng Thái Tây, thu gi xe máy là phương tin gây án. Đang truy bt tên còn li