15h ngày 28/12, ti Km9 quc l 4E thuc th trn Phố Lu, huyn Bo Thng (tnh Lào Cai), Công an huyn Bo Thng kim tra xe khách 29T-3041 phát hin Nguyn Th Thu, 38 tui thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyn Thanh Oai (tnh Hà Tây) vn chuyn 65kg pháo do Trung Quc sn xut