23h ngày 7/2, ti thôn Tân Hip, xã Bù Nho, huyn Phước Long (tnh Bình Phước) xy ra v mt s thanh niên đánh nhau và gây ri trt t. Công an xã Bù Nho đến gii quyết b s đối tượng này đánh li ri b chy. Lc lượng Công an xã đui theo. Anh Hoàng Quc Tun, 17 tui, thôn Tân Hip 2, xã Bù Nho dùng xe máy ch đồng chí Nguyn Văn Kiêm – nhân viên Công an xã Bù Nho đui theo truy bt b s thanh niên này chn đường, dùng mã tu đâm anh Tun b thương. Đồng chí Kiêm dìu anh Tun vào nhà dân bên đường, bn chúng ly xe máy ca anh Tun b chy. Công an địa phương đã bt được 2 tên là Lê Thanh Lâm, sinh năm 1986 và Lê Thanh Phương, sinh năm 1985 (cùng thôn Tân Lc, xã Bù Nho). Lc lượng Công an xã truy đui  thôn 8, xã Long Hưng (huyn Phước Long), phát hin thy chiếc xe máy ca anh Tun đã b đập v phn nha. Công an địa phương đang điu tra để x