Sáng ngày 12/12, anh Nguyn Văn Kết, 33 tui và anh Nguyn Văn Thương, 30 tui huyn Ba Tri (tnh Bến Tre) đang đậu ghe ven sông Vàm C Đông thuc xã Lương Hoà, huyn Bến Lc (tnh Long An) b mt toán cướp đi xung máy đến dùng dao uy hiếp cướp tài sn. Lc lượng Cnh sát giao thông đường thu Công an tnh Long An đã truy bt được tên Phm Văn Bo, 26 tui p 4, xã Lương Hoà, huyn Bến Lc. Bo khai nhn toán cướp ca y còn 3 tên na đều xã Lương Hoà. Công an địa phương đang truy bt