Báo Công an nhân dân nhận được đơn của ông Mai Thế Thành ở khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá với nội dung khiếu nại Quyết định số 28/QĐ-UBND của UBND phường Đông Sơn về việc cưỡng chế công trình đổ đất trái phép gây ảnh hưởng đến công trình lân cận và tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm của gia đình ông không đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định.

UBND phường Đông Sơn có văn bản trả lời ông như sau: Căn cứ Biên bản số 25/BB-VPHC, Quyết định số 81/QĐ-UBND, Quyết định số 85B/QĐ-UBND của UBND phường Đông Sơn  về việc xử phạt vi hành chính đối với ông Thành và Quyết định số 28/QĐ-UBND của UBND phường Đông Sơn cưỡng chế đối với công trình vi phạm của ông Thành, UBND phường đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND phường kết luận việc tổ chức cưỡng chế đối với công trình vi phạm của ông Thành là đúng.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục cưỡng chế chưa đúng quy định pháp luật. Việc ông khiếu nại là có cơ sở. UBND phường đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc tổ chức cưỡng chế không đúng quy trình pháp luật quy định.

Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND phường, ông có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND thị xã Bỉm Sơn theo quy định pháp luật.

Ban PL - BĐ