17h ngày 15/3, ti đường liên xã Túng Sán đi Đản Ván, huyn Hoàng Su Phì (tnh Hà Giang), ôtô bin s 29S-2413 ca Công ty tư vn đầu tư xây dng thuc Tng cc Đường st Vit Nam do Hoàng Văn Dũng, 35 tui 371 Kim Mã (thành ph Hà Ni) điu khin lao xung vc sâu hơn 100m, làm 4 người chết, 5 người b thương đang cp cu ti Bnh vin huyn Hoàng Su Phì. Công an địa phương đang t chc khám nghim, làm rõ nguyên nhân