Ngày 6/2, Lý Đình Cao, 26 tui, thôn Độ Tràng, xã Đại Thành, huyn Quc Oai (tnh Hà Tây) mượn xe máy ca anh Lý Đình Thng, 49 tui đem cm cho Nguyn Xuân Long, 30 tui ly 7.000.000 đồng (c anh Thng, Long cùng quê vi Cao). Đến 18h30' ngày 7/2, anh Thng đến nhà Long đòi li xe. Trong khi thanh toán tin phát sinh mâu thun gia anh Thng, Long và Cao. Cao và Long phóng ho đốt xe máy ca anh Thng. Công an huyn Quc Oai đang điu tra làm rõ