Đêm ngày 29/6, tại bản Nậm Vây, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), do mưa to, đất sạt lở vào nhà của anh Vàng Văn Dinh làm chị Thào Thị Pàng, 28 tuổi, cùng 3 con nhỏ Vàng Thị Dua, Vàng A Mang, Vàng Thị Súa bị chết.

Hiện địa phương đang khắc phục hậu quả