Đêm 5/6, k gian vào Phòng Hành chính nhân s Cty sn xut nông c nông nghip JIULONG đóng xã Trưng Trc, huyn Văn Lâm (tnh Hưng Yên), dùng đèn khò ct két st, ly đi hơn 140 triu đồng tin mt. Trong quá trình phá két st, đối tượng làm cháy 10 triu đồng. S tin này đối tượng không ly, để li hin trường. Công an địa phương đang làm rõ th phm