19h40 ngày 15/3, ti p Bùi Chu, xã Bc Sơn, huyn Trng Bom (tnh Đồng Nai), do mâu thun cá nhân, Nguyn Tt Đam, 24 tui s 17B p Trà C, xã Bình Minh, huyn Trng Bom dùng dao đâm anh Giáp Văn Thnh, 17 tui p Bc Hoà, xã Bc Sơn b thương nng và chết trên đường đi cp cu. Sau khi gây án, Đam đã đến Công an huynTrng Bom t thú