14h30 ngày 12/12, ti Nhà máy đóng tàu (s 30, khu ph 3, phường Phú M, qun 7, Tp H Chí Minh), do bt cn trong lúc xung ra khoang tàu ch du, anh Hoàng Văn Hòa, sinh năm 1977, qun 2 và anh Đỗ Văn Lang, sinh năm 1975, tm trú qun 2 (đều là công nhân) đã b chết ngt