Nguyn Th Kiu, 23 tui, p Minh Dũng, xã Minh Thun, huyn Vĩnh Thun (tnh Kiên Giang) yêu anh Nguyn Văn Dũng. Ngày 6/6, do mâu thuẫn tình ái vi anh Nguyn Văn Dũng, Kiu đã dùng axít tt vào người anh Dũng làm anh Dũng b  bng nng đưa cp cu ti bnh vin thì chết. Công an huyn đã bt gi Kiu