Ngày 23/5, ti p Ch, xã Phương Thnh, huyn Càng Long (tnh Trà Vinh), Trương Thái Bình, 26 tui ung rượu say, đến đại lý vé s gây ri. Được tin báo, anh Nguyn Nht Trường - nhân viên Công an xã đến mi Bình v tr s Công an xã làm vic. Bình không chp hành, ly gy đui đánh anh Trường. Công an địa phương đã tm gi Bình lp h sơ x