2h ngày 9/2, ti p Lò Bom, th trn Kiên Lương, huyn Kiên Lương (tnh Kiên Giang), do mâu thun trong khi ung rượu, Phm Thành Tâm, 24 tui, p Ngã Ba, th trn Kiên Giang dùng dao đâm b thương nng Nguyn Thanh Hùng, 21 tui, p Lò Bom. th trn Kiên Lương. Công an huyn Kiên Lương đang tm gi Tâm, lp h sơ x