8h30 ngày 27/3, anh Nguyn Văn út, 39 tui p 5, xã Mã Đà, huyn Vĩnh Cu (tnh Đồng Nai) cùng v là Võ Th Hà, 35 tui và con là Nguyn Thanh Hùng, 14 tui đi đào st ti p 5, xã Mã Đà. Trong lúc đang đào st thì bt ng phát n, làm cháu Hùng b thương nng và chết trên đường đi cp cu, ch Hà b thương nh. Công an Đồng Nai đang điu tra làm rõ nguyên nhân ca v n