12h0 ngày 18/5, do mâu thun cá nhân, Nguyn Văn Phc Em, 14 tui, xã Bình Thành, huyn Lp Vò (tnh Đồng Tháp) đã dùng dao Thái-lan đâm Võ Th Tuyết Kha, 15 tui, cùng xã b thương nng. Công an địa phương đang lp h sơ x