18h15' ngày 7/2, trên quc l 1A thuc xã Cm Quang, huyn Cm Xuyên (tnh Hà Tĩnh), xe máy 38-F9-8999 do Phm Văn Danh, 23 tui, xã Cm Trung, huyn điu khin ch Nguyn Văn Ngc cùng xã, do không làm ch tc độ, vượt xe ôtô ln đường đâm vào xe máy 38-F6-8947 do Trương Văn Minh, 46 tui, xã Cm Thành, huyn Cm Xuyên điu khin. Anh Minh và anh Danh chết ti ch, Ngc b thương