Ngày 7/6, Công an huyn Than Uyên (tnh Lai Châu) bt qu tang 2 đối tượng là Tòng Văn Ngoai, 43 tui và Lò Văn Tân, 26 tui, cùng bn Nà Phái, xã Mường Kim, huyn Than Uyên vn chuyn 31kg st và 2  búa đập đá. Qua điu tra, 2 đối tượng khai nhn đã đập phá cc tiêu đường 279 thuc địa phn xã Mường Than, huyn Than Uyên. Công an huyn Than Uyên đang tm gi 2 đối tượng và lp h sơ x