17h30 ngày 6/12, ti giao l Lc Long Quân – Phú Th (phường 3, qun 11, TP. H Chí Minh), trong khi anh Đinh Văn Hip, 22 tui, trt t viên giao thông đang điu khiển giao thông b Vưu Hu Phú, 27 tui qun 11 dùng dao phay đui chém. Anh Hip phi chy vào tr s Công an phường lánh nn. Công an phường đã bt gi Phú, thu con dao và chuyn Công an qun x lý. Bước đầu được biết Phú đi xe máy vượt đèn đỏ b anh Hip ngăn li nhc nh. Phú chy đi ly dao đui chém anh Hip