Ngày 10 và 11/5, tại Công ty TNHH Vina Bình Châu Seafood (100% vốn nước ngoài, đóng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có 400 công nhân  đình công đòi Công ty ký hợp đồng lao động.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp với Ban Giám đốc Công ty giải quyết