10h30 ngày 5/6, Công an xã Thi Tam Thôn, huyn Hóc Môn (Tp H Chí Minh) được qun chúng báo ti khu vc giáp ranh gia p Tam Đông, xã Tam Thi Thôn và xã Đông Thnh (huyn Hóc Môn) có mt nhóm 3 thanh niên dùng mã tu chn đường “xin tin” nhng người đi đường. Công an xã Thi Tam Thôn đến hin trường thì chúng đã b đi . Qua truy xét, công an xã Thi Tam Thôn đã tm gi 3 tên gm Bùi Ngc Linh, Nguyn Phương Quang (đều 18 tui) và Nguyn Hoàng Anh Tú, 27 tui, cùng huyn Hóc Môn. Chúng khai nhn trước đó đã cưỡng đot tài sn ca nhiu người đi đường. Công an huyn Hóc Môn tm gi 3 tên, điu tra x