Xe Win, không BKS, SM:00090276, SK:090276; xe Wave, BKS: 29L5-0507, màu xanh, SM:*Y0084120*, SK:*00600596*; xe Dream II, BKS: 29P7-6141, màu nâu, SM,SK:0235069; xe Super Cup, BKS:18Z3-6128, màu xanh, SM:*5A2C4370*, SK:A0C4370; xe Win, BKS:18Z1-4782, SM:2128018, SK:28550; xe Wave, BKS:18F3-0332, màu xanh, SM: 003739, SK:*003739*; xe Fashion, BKS 18S5-2108, màu đỏ, SM: 00000413, SK: 000413; xe Dream (Loncin), BKS: 35H1-6344, màu mâu, SM, SK đã bị tẩy xóa; xe Dream (Havico), BKS 18S4-0679, màu nâu, SM,  SK:108281; xe Sirius, BKS: 18P2-4807, màu đỏ, SM, SK:083822; xe Wave (Lifan), BKS 29N5-2346, màu xanh, SM: 10137382, SK:010845; xe Wannar, BKS: 98F9-2726, màu xanh-đen, SM: A054416, SK: 0054416; xe Dream, BKS: 18Z8-3037, màu nâu, SM, SK: 8192595; xe Juture (Trung Quốc), BKS: 18S9-7316, màu xanh-đen, SM: 002708, SK: 002719; xe Future II, BKS: 29T9-3904. màu xanh, SM: 303463, SK: 51303468; xe Oriental, BKS: 18F5-2338, màu xanh-đen, SM: 5A134207, SK: 034207; xe Huanghe (Dream), BKS:18Z7-4209, màu nâu, SM: *02035105*, SK: 002035105; xe Wave 110, BKS: 18Z7-6941, màu xanh, SM: *00002316*, SK: 06006612*; xe Wave, BKS: 17H9-8519, màu đỏ-đen, SM, SK: 108025; xe Dream, BKS: 18E1-3705, màu nâu, SM:89905967, SK: *99030598*; xe Dream, BKS: 17F4-8456, màu nâu, SM, SK: 0000302; xe SYM, BKS: 53R4-7459, màu đen, SM: 610509, SK: 61059. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin trên báo, nếu không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp thì số phương tiện trên sẽ bị tịch thu, xung công quỹ Nhà nước theo quy định. Địa chỉ liên hệ: Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định, số điện thoại: 0350.3891014, fax: 0350.3836729