Vậy, ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy nêu trên, liên hệ với đồng chí Nguyễn Quỳnh Dung – ĐTV Công an quận Cầu Giấy (Đ/c: số 62 Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy – Hà Nội, SĐT: 0439.398.220).

CAQ Cầu Giấy