Ai là chủ sở hữu của 2 chiếc xe máy nêu trên đến  Công an quận Cầu Giấy  gặp đồng chí Nguyễn Minh Phương – cán bộ điều tra để giải quyết. Điện thoại: 0439398219. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo trên nếu không có ai đến, Công an quận Cầu Giấy sẽ giải quyết theo luật định.