1. Xe Dream, BKS: 53X6-8945, SK: RF110-200011964, SM: HD1P53FM H-Y1111964.

2. Xe Suzuki Sport, BKS: 59X1-414.44, SK, SM: không xác định.

3. Xe Wave RZX, BKS 59F1-350.23, SK: RLHJC5225CY022167, SM: JC52E-5050634.

4. Xe Dream, BKS 63K4-7941, SK:  VDMDCG013DM001484, SM: VDMD100-0001484.

5. Xe Kymiko, BKS: 59N1-219.99, SK: RRM7CJ4125A000167, SM: KK152QMIA05800281.

6. Xe Suzuki Sport, BS: 60B7-075.75, SK: BE13B-TH115676, SM: không xác định.

7. Xe Max, BKS: 54PA-0621, SK: RNGKCB3VH91003280, SM: VZS139FMB-1-003280.

8. Xe Wave, BKS 60H5-5023, SK: MX110-C0044278, SM: HD1P53FMH-Y0120102.

9. Xe không xác định, BKS 51X4-4252, SK FS100-330045, SM DY150FMG50100364.

10. Xe không xác định, BKS: 93FA-4811, SK: VHMDCB023HM006912, SM: VHMCT50007962.

11. Xe không xác định, BKS: 52F8-1640, SK: RLGDSB6UM74014800, SM: không.

12. Xe Yamaha Nouvo, BKS: 77X6-5783, SK: RLCN5T1109Y121288, SM: 5P11-121289.

13. Xe không xác định, BKS: 51S2-5631, SK: RNAWCH4NA51002587, SM: VBS152FMH-00006359.

14. Xe Kimiko, BKS: 59N1-21966, SK: RRM7CJ4125A000167, SM: KK152QMI-A-05800281.

15. Xe Suzuki Sport, BKS: 52L8-8269, SK, SM: không.

16. Xe không xác định, BKS 84L1-3897, SK, SM: không.

Thông báo ai là chủ sở hữu của các xe trên mang đầy đủ các giấy tờ liên quan đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 9 để biết rõ thêm chi tiết. Trong thời hạn quá 30 ngày từ ngày đăng báo, nếu không có ai đến nhận, Công an quận 9 sẽ làm thủ tục tịch thu sung công quỹ Nhà nước.