Căn cứ Điều 82, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 2/6/2012; căn cứ Điều 17 Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, để xử lý số phương tiện bị tạm giữ theo quy định, Công an huyện Mỹ Lộc thông báo ai là chủ sở hữu hoặc người vi phạm của các xe mô tô dưới đây liên hệ theo số điện thoại 0228.3810695 để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hôm nay (4-11-2019), nếu chủ sở hữu, người vi phạm không đến nhận thì các xe mô tô này sẽ bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Danh sách phương tiện hiện đang bị Công an huyện Mỹ Lộc tạm giữ:

STT

BKS

Số khung

Số máy

Nhãn hiệu

Màu sơn

1

90F3-2987

LWAXCGL32YA011411

LC150FMG*02051412*

Honda Dream

Nâu

2

18P1-7118

RLCN2B5206Y127398

2B52-127398

Yamaha Nouvo

Đen

3

47H1-7245

C100M-0114789

C100ME-0114789

Honda Dream

Nâu

4

18S9-2601

RLHHC09033Y422380

HC09E-0422485

Honda Wave

Xanh

5

18S8-4907

RLSBE49L040136800

E432-VN136800

Suzuki

Đen

6

20M3-8902

RPJWCG1P55A518723

VPJL1P50FMG*518723

Honda Dream

Nâu

7

90H6-0516

RLRDCG8HG7H002596

VHLSG150FMG002596

Qunimex Dream

Nâu

8

29U6-6429

RLHHC09006Y335234

HL09E-6335193

Honda Wave

Đỏ-đen-bạc

9

60N8-9816

RRHWCH2RH7A008806

VTH152FMH-2008806

Shozuka Wave

Đỏ-đen

10

Không có

VBSPCH0021X101233

LC152FMH*02013700*

Loncin Wave

Xanh

11

36V7-1863

RRKWCH4UM7X018159

VTT1P52FMH-Z018159

Favour Wave

Xanh

12

18F5-5734

RLC55VT105Y101794

5VT1-101794

Yamaha Jupiter

Xanh

13

18S1-1077

NJ110*02097832*

LC152FMH*02097221*

Honda Wave

Xanh

14

29S2-5260

LLCLXL309Y1098580

LC150FMG*00239330*

Lifan Dream

Nâu

15

17B1-48802

RLHHC1214DY715554

HC12E-5715665

Honda Dream

Đen-trắng

16

17M4-3007

RNUWCHAUM7A107756

VLF1P52FMH-3*70107756*

Hunda Wave

Xanh

17

37L4-3765

RLHHC09076Y458612

Tẩy xóa

Honda Wave

Đen

18

90H1-1299

RMGDCG2MG6A000034

VUMYG150FMG075708

Zonam Wave

Đỏ

19

90H6-4740

RPDWCHEPD7A022457

VLFPD1P50FMH*7A022457*

SYM

Đỏ-đen

20

90F9-7110

RLSBE4AB060161609

E438-VN161609

Suzuki Viva

Xanh

21

18P7-0547

RRKWCH2UM7XE05195

VTT38JL1P52FMH005195

PSmoto Future

Đen- xám

22

Không có

RLHHC1206BY450396

HC12E-3250473

Honda Wave

Đỏ-đen

23

29Y1-6587

RLHJC35017Y427270

JC35E-0652915

Honda Future

Đỏ-đen

24

18F8-7683

VKDBCH013KD006411

153FMH-2*02800247*

CPI Wave

Đỏ

25

90H3-3206

RPDWCHEPD7A008043

VLFPD1P50FMH*7A008043*

SYM Jupiter

Đen

26

29L9-1845

LLCXCGLN5Y*90000057*

LCF100C*90000057*

Locin Dream

Nâu

27

90H6-9827

RLCS16S209Y066573

16S2-066573

Yamaha Taurus

Đen

28

18F3-6776

RRKWCHXUM5X028260

VTTJL1P52FMH*028260*

Guida Wave

Đỏ

29

18H1-08384

VLFLCG022LF000263

1PS0FMG-3X20251049*

Lifan Dream

Nâu

30

18P5-2004

RMDDCG4MD71013713

VDMD100-10026663

Daehan Dream

Nâu

31

18E2-1416

RLGSA10DH7H005400

VMSA4A-H005400

VMEP Wave

Xanh

32

17H3-8019

RLSBE4AB030102491

E438-VN102491

Suzukia Viva

Đen

33

90B1-48743

RLHHC090X6Y081855

HC09E-6081810

Honda Wave

Đỏ-đen

34

18F1-7762

VSADCG064SA*001395*

VSA150FMG*11395*

CPI Dream

Nâu

35

17B1-09640

RLGH125GD7D032067

VMM9BE-D032067

SYM Attila

Đen

36

18H3-4640

RMNWCHRMN7H000660

VHLTM152FMH000660

Wave @

Đỏ-đen

37

17H8-1286

VHMDCG024UM002304

VLFHMCT100001304

Halim Wave

Xanh

38

30M2-0936

RLCJ5B950AY074305

5B95-074302

Yamaha Jupiter

Đỏ-đen

39

18H1-9075

RLHHC12069Y124687

HC12E-1697797

Honda Wave

Đen-xám

40

18F8-3964

RMHWCHAUM5T000634

VTTHTJL1P52FMH-B04612

RIVER Wave

Đỏ

41

18F4-9390

VLKDCG005LK*300331*

VLKCQ1P50FMG*000300331*

Window Wave

Xanh

Tổng số: 41 xe

CAH Mỹ Lộc