Đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc người vi phạm của các xe mô tô trên liên hệ Công an huyện Mỹ Lộc để giải quyết. (SĐT: 0350.3810695)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu chủ sở hữu, người vi phạm không đến nhận thì các xe mô tô trên sẽ bị tịch thu, xung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Danh sách xe mô tô bị tạm giữ