0h15 ngày 4/1, t tun tra Công an xã Nghi Kim, huyn Nghi Lc (tnh Ngh An) do anh Nguyn Đức Miên dn đầu phát hin, bt qu tang 4 đối tượng đang đánh bc ti xóm 4, xã Nghi Kim. Trong khi t tun tra làm nhim v, Bùi Đình Ng dùng dao chém anh Miên b thương nng