9h30 ngày 15/5, ti p Bình Chánh, xã Bình Long, huyn Châu Phú (tnh An Giang), đoàn đo đạc ca huyn Châu Phú t chc đo đạc để phc v m đường theo qui hoch. Nguyn Văn Uôl, 36 tui, p Bình Chánh ngăn cn không cho lc lượng đo đạc làm nhim v. Khi Công an xã đến h tr đoàn đo đạc, Uôl đánh lc lượng Công an xã. Công an địa phương đang lp h sơ x lý Uôl