3h45' ngày 16/1, xy ra v cháy t tng 1 đến tng 3 ti đại lý giày Biti’s (s nhà 389 đường Thng Nht phường Kinh Dinh, th xã Phan Rang, tnh Ninh Thun). Công an Ninh Thun đã t chc cu cha và dp tt đám cháy, đang điu tra làm rõ nguyên nhân và thit hi ca v cháy