Quá trình điều tra các bị can khai nhận trong thời gian từ giữa tháng 9-2018 đến trước 11-10-2018 đã lấy trộm bưu phẩm tại bưu cục Nông Trường đem giao cho khách hàng tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau: Tiểu khu bệnh viện 1, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La; Tiểu khu 66, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La và huyện Vân Hồ; 

Cổng bệnh viện Mộc Châu, tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và bản Là Ngà 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

Vậy ai biết thông tin gì liên quan đến sự việc nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1 các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng; Địa chỉ: Ngõ 296 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội; ĐTV Nguyễn Hoài Anh số điện thoại: 0979028285 để cung cấp thông tin.

P.A