21h ngày 25/12, Nguyn Văn Tun, 22 tui phường 8, qun Phú Nhun (TP. H Chí Minh), Mai Đức Hin, 19 tui phường Bu Long, thành ph Biên Hoà (tnh Đồng Nai) cùng 6 tên đồng bn mang dao đến phòng tr 161/10A, phường Bu Long (thành ph Biên Hoà) chém b thương 3 người là Nguyn Phước Minh Hin, 20 tui, Nguyn Thành Công, 26 tui và Phm Thanh Huy, 20 tui (đều là sinh trường Đại hc Lc Hng), đập v kính phòng tr, cướp đi 2 đin thoi di động. Sau đó 8 tên kéo đến quán cà phê khu ph 2, phường Bu Long chém b thương 2 người khác là Nguyn Chí Hùng, 23 tui và Nguyn Tn Dũng, 21 tui (đều khu ph 3, phường Bu Long). Công an thành ph Biên Hoà đã bt được 2 tên (Tun và Hin), đang truy bt nhng tên còn li