15h30 ngày 25/4, ông Nguyn Văn Nht, 55 tui, xã Phú Thun A, huyn Hng Ng (tnh Đồng Tháp) cùng v là bà Trn Th Phượng, 46 tui và mt s người xóm dng anten máy thu hình. Do bt cn dây chng anten chm vào dây đin lưới làm ông Nht và bà Phượng chết ti ch