2h ngày 25/1, trên đường Nguyên Hng thuc phường Tân Sơn, thành ph Thanh Hoá (tnh Thanh Hoá), CS113 bt qu tang Hà Viết Thanh, 26 tui thôn Nam Hi, phường Trường Sơn, th xã Sm Sơn dùng dao uy hiếp cướp tài sn ca anh Nguyn Văn Tâm, 30 tui Đông Hương, thành ph Thanh Hoá