22h ngày 22/5, Trn Trng Sang, 21 tui, khu ph 8, phường Long Bình, thành ph Biên Hòa (tnh Đồng Nai) đi d đám cưới cùng khu ph v thì b mt nhóm thanh niên chn đánh. Sang chy v nhà ly dao quay li chém b thương Vũ Minh Triu, 24 tui và Nguyn Tiến Bin, 20 tui (đều khu ph 8, phường Long Bình. Công an Tp Biên Hoà đã bt gi tên Sang